?!DOCTYPE HTML> 沧州U盒?- 沧州众成U制品有限公?/title> <meta name="Keywords" content="沧州U盒?> <meta name="Description" content="Z详细介绍沧州U盒厂品内?包括沧州U盒厂的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有州纸盒厂新闻以及最新的市场沧州U盒厂h?咨询电话:0317-4868388"> <link href="/template/NEST60037/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" > <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--top--> <div class="top_bj"> <div id="top"> <div class="top_l fl">沧州众成U制品有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.gvejli.tw">沧州U箱?/a>?a href="/supply/">沧州U箱包装?/a>?a href="/news/">U盒包装</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/30002/stat/"></script> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--head--> <div class="head_bj"> <div id="head"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20200421093856.png" alt="沧州众成U制品有限公? width="990" height="110"/></div> <!-- <div class="tel fr"><img src="/template/NEST60037/images/xb_06.jpg"></div> --> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--nav--> <div class="nav_bj"> <div id="nav"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">首 ?/a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li class="no"><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">盒型展示</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!--sou--> <div class="sou_bj"> <div id="sou"><span style=" float:left;">热销产品关键词:</span> <a href="/" >沧州U箱?/a>, <a href="/supply/" >沧州U箱包装</a>, <a href="/news/" >沧州U盒</a> </div> </div> <!-- banner 开?--> <div style="width:100%; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20200420033018.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200420033032.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200420033056.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="100%" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <!-- banner l束 --> <div class="banner_yin"></div> <div class="main"> <div class="left fl"> <div class="left_tit">产品中心</div> <div class="left_t">所有品分c?/div> <div class="left_list"> <ul> <li class="list-t"><a href="/zx/" title="U箱">U箱</a></li> <li class="list-t"><a href="/zh/" title="U盒">U盒</a></li> <li class="list-t"><a href="/zg/" title="U罐">U罐</a></li> <li class="list-t"><a href="/sdd/" title="手提?>手提?/a></li> <li class="list-t"><a href="/cyzx6/" title="彩印U箱">彩印U箱</a></li> <li class="list-t"><a href="/yxzx/" title="异型U箱">异型U箱</a></li> <li class="list-t"><a href="/syzx/" title="水印U箱">水印U箱</a></li> <li class="list-t"><a href="/llzx/" title="拉链U箱">拉链U箱</a></li> <li class="list-t"><a href="/bgjbq/" title="不干胶标{?>不干胶标{?/a></li> </ul> </div> <div class="left_b"></div> </div> <div class="right fr"> <div class="right_tit"> <div class="right_l fl">产品详细</div> <div class="right_more fr"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/zh/">U盒</a> > <a href="/supply/15.html">沧州U盒?/a></span></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="right_cont"> <h1 class="prodtit_nei">沧州U盒?/h1> <div class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30002/201905181700393563000268369.jpg?path=www.gvejli.tw/uploads/cp/201905181700393563000268369.jpg"></div> <div class="pro_info"><p> <span>      我们<b><a href="http://www.gvejli.tw/" target="_blank" style="font-weight:bold">沧州U盒</a></b>厂是一家专门生产与销?a href="http://www.gvejli.tw/zh/" target="_blank">U盒</a>的生产厂家之一Q该产品在生zM的应用随着C会的发展而变得越来越多了Q该产品是一个立体的造型Q在生活中有着非常重要的作用,q且Q该产品是由若干个组成的面的Ud、堆U、折叠、包围而成的多面Ş体构成的。它的立体构成中的面在空间中起分割空间的作用Q因此,该品可以对不同部位的面加以切割、旋转、折叠,所得到的面有不同的情感体现。它展示面的构成关系要注意展C面、侧面、顶部与底部的衔接关p,以及包装信息元素的设|。因此,该品在生活中的应用随着C会的发展而变得越来越多了?/span> </p> <p>        <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30002/201905181700393563000268369.jpg" /> </p></div> </div> <div class="insNewsArti"> <div class="proArtiNum"> <p>上一条:<a href="/supply/12.html">手提袋订?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/16.html">沧州U罐?/a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e7%ba%b8%e7%9b%92'>U盒</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%b2%a7%e5%b7%9e%e7%ba%b8%e7%9b%92%e5%8e%82%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>沧州U盒厂h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%b2%a7%e5%b7%9e%e7%ba%b8%e7%9b%92%e5%8e%82%e6%89%b9%e5%8f%91'>沧州U盒厂批?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.gvejli.tw/supply/15.html'>http://www.gvejli.tw/supply/15.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?017-06-15 00:00:00</div> </div> <div class="crumb"> <span class="related">相关新闻</span> </div> <div class="insNews"> <ul> <li><a href="/news/192.html" title="沧州U盒? rel="nofollow">沧州U盒厂提供多元化产品 </a><span>2020-10-08</span></li> <li><a href="/news/187.html" title="沧州U盒? rel="nofollow">沧州U盒不在据现在包裹品上 </a><span>2020-04-15</span></li> <li><a href="/news/182.html" title="沧州U盒? rel="nofollow">沧州U盒彩色包装很靓?/a><span>2020-02-07</span></li> <li><a href="/news/177.html" title="沧州U盒? rel="nofollow">沧州U盒属于环保型的产品</a><span>2019-12-19</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="related">相关产品</span> </div> <div class="proliCon"> <ul class="clearfix insPro"> <li><h4><a href="/supply/5.html" title="U盒" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30002/201905181658213563000295967.jpg?path=www.gvejli.tw/uploads/cp/201905181658213563000295967.jpg" alt="U盒"/></a></h4> <h3><a href="/supply/5.html" title="U盒" rel="nofollow">U盒</a></h3> </li> <li><h4><a href="/supply/11.html" title="U盒订做" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30002/201905181659149653000268847.jpg?path=www.gvejli.tw/uploads/cp/201905181659149653000268847.jpg" alt="U盒订做"/></a></h4> <h3><a href="/supply/11.html" title="U盒订做" rel="nofollow">U盒订做</a></h3> </li> <li><h4><a href="/supply/15.html" title="沧州U盒? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30002/201905181700393563000268369.jpg?path=www.gvejli.tw/uploads/cp/201905181700393563000268369.jpg" alt="沧州U盒?/></a></h4> <h3><a href="/supply/15.html" title="沧州U盒? rel="nofollow">沧州U盒?/a></h3> </li> <li><h4><a href="/supply/13.html" title="沧州U盒包装" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30002/201905181701084813000235724.jpg?path=www.gvejli.tw/uploads/cp/201905181701084813000235724.jpg" alt="沧州U盒包装"/></a></h4> <h3><a href="/supply/13.html" title="沧州U盒包装" rel="nofollow">沧州U盒包装</a></h3> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--foot--> <div class="foot_bj"> <div class="foot_t"></div> <div id="foot"> <div class="foot_nav"> <ul> <li class="no"><a href="/" rel="nofollow">首 ?/a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a><span>/</span></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a><span>/</span></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a><span>/</span></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a><span>/</span></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a><span>/</span></li> <li><a href="/">q回剙</a><span>/</span></li> </ul> </div> <div class="foot_yin"><img src="/template/NEST60037/images/xb_94.jpg" alt=""></div> <div class="foot_l fl"> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.gvejli.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)沧州众成U制品有限公?br /> <p>沧州U盒哪家好?供应订做多少钱?沧州U箱哪里有怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供州纸包装、州纸制品厂、纸盒、河北纸厂{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> </div> <div class="cityspread"> <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1262257935'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1262257935%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-06-08/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> </div> </div> </p> </div> </div> <p>备案P<a rel="nofollow" target="_blank">冀ICP?7018117?1</a>   <a target="_blank" rel="nofollow">冀公网安备Q?3092102000205?/a> </p> 联系地址Q河北省沧州市县桃杏工业园区 全国服务热线Q?317-4868388<br> 电子邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:397432279@qq.com">397432279@qq.com</a> ? 机:15832764996 15830808960/孙经? </div> <div class="foot_r fr"> <img src="/template/NEST60037/images/xb_101.jpg" alt="">   <img src="/template/NEST60037/images/xb_98.jpg" alt="" width="100" height="100"> </div> <div class="clear"></div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <!-- --> <style> #erweima{ width:131px; height:249px; border:#CCC solid 1px; position:absolute; left:auto; top:40%; z-index:99999; text-align:center; background-color:#014E9C;} #erweima img{ width:125px; height:125px;} .gengduo{ margin-top:20px; font-size:12px; color:#FFF;} .weixin{ margin-top:30px; color:#FFF} .weixin p{ height:20px; margin-top:10px;} </style> <div id="erweima"> <div class="gengduo">了解更多产品信息h微信二维?/div> <div class="weixin"><img src="/template/NEST60037/images/wx.png"> <p>扫一?/p></div> </div> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60037/online.js"></script> <script type="text/javascript"> gID("erweima").style.top = (document.documentElement.clientHeight - gID("erweima").offsetHeight) / 3 + "px"; gID("erweima").style.right = document.documentElement.clientWidth - gID("erweima").offsetWidth + "px"; ScrollDiv('erweima'); </script> <!-- --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <!-- banner js --> <script src="/template/NEST60037/js/jquery-1.8.3.min.js"></script> <script src="/template/NEST60037/js/jquery.banner.revolution.min.js"></script> <script src="/template/NEST60037/js/banner.js"></script> <a href="http://www.gvejli.tw/"><span class="STYLE1">iphone ޸</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.260454.tw">ijٷվ-½</a> <a href="http://www.514060.tw">ټ</a> <a href="http://www.665718.tw">ٿ3Ͷ׬</a> <a href="http://www.771482.tw">1һ152ͼ</a> <a href="http://www.353337.tw">dsƽ̨</a> <a href="http://www.595405.tw">ʮ쿪ѯ</a> <a href="http://www.251016.tw">3</a> <a href="http://www.552110.tw">ɽ11ѡ5ͳ</a> <a href="http://www.127953.tw">106ڿֱ</a> <a href="http://www.351541.tw">BBIN</a> <a href="http://www.844541.tw">Ѷֲַż</a> <a href="http://www.454078.tw">92</a> <a href="http://www.834428.tw">㽭6ʮ1нͼƬ</a> <a href="http://www.549733.tw">8ѯ</a> <a href="http://www.873568.tw">6ȫԤ</a> <a href="http://www.135795.tw">5</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>